კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 

SOLD.GE აცნობიერებს, რომ თქვენ დაინტერესებული ხართ თქვენს მიერ მითითებული ინფორმაციის დაცვისა და შენახვის უსაფრთხოებაში და ვაფასებთ თქვენს ნდობას ჩვენს კეთილსინდისიერებასა და გონივრულობაში. ეს დებულება აღწერს თქვენი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და მოიცავს მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელთა გაცნობა აუცილებელია სერვისით სარგებლობამდე. SOLD.GE-ს საიტის გამოყენებისას, თქვენ თანხმდებით წესებს, რომლებიც ამ დებულებით არის განსაზღვრული.


 

რა ტიპის პირად ინფორმაციას აგროვებს SOLD.GE?

 

ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ მომხმარებლებისგან, გვეხმარება პერსონალურ ანალიზში და SOLD.GE-ს მუშაობის მუდმივ გაუმჯობესებაში. აი რა ტიპის ინფორმაციას ვაგროვებთ ჩვენ:

 

აწვდის თუ არა SOLD.GE თქვენს შესახებ ინფორმაციას სხვა პირებს?

 

ჩვენი მომხმარებლების შესახებ ინფორმაცია ჩვენი ბიზნესის ნაწილია და ჩვენ არ ვაპირებთ მისი სხვისთვის გაყიდვას ან/და გადაცემას. ინფორმაციის გაზიარება ხდება მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

 

როგორ ხდება თქვენი ინფორმაციის დაცვა?

 

ჩვენ ზედმიწევნით ვუფრთხილდებით თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოების საკითხს და რეგულარულად ვატარებთ სამუშაობებს ამ ინფორმაციის დასაცავად.  თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ჩვენს ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია მხოლოდ თქვენი პაროლისა და ელექტრონული ფოსტის მისამართის შეყვანის შემთხვევაში. ეს პაროლი ყველასთვის დაშიფრულია. ჩვენ გირჩევთ, რომ არავის გაანდოთ თქვენი პაროლი. ამასთან არ დაგავიწყდეთ გამოხვიდეთ სისტემიდან, როდესაც ადგილი აქვს არასანქირებულ სესიას საერთო (საზიარო) კომპიუტერიდან. თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ინახება დაცულ სერვერზე, რომელზეც მხოლოდ შესაბამის პერსონალსა და კონტრაქტორებს მიუწვდებათ ხელი. ამასთან, ჩვენ არ გვაქვს რაიმე ინფორმაცია თქვენს საკრედიტო ბარათთან დაკავშირებით და ჩვენთვის იგი ხელმიუწვდომელია, რადგანაც თქვენი საკრედიტო ბარათი ჩვენი პარტნიორი ბანკის კონტროლის სფეროს განეკუთვნება.

 

რა არჩევანი გაქვთ თქვენ?

 

როგორც ზემოთ იქნა ნახსენები, თქვენ ყოველთვის გაქვთ შესაძლებლობა უარი თქვათ ინფორმაციის წარმოდგენაზე, მაშინაც კი როცა ის აუცილებელია ყიდვის განსახორციელებლად ან SOLD.GE-ს სხვა ფუნქციების გამოსაყენებლად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ ან განაახლოთ ინფორმაცია, რომელიც აქამდე იყო შეყვანილი.

თუ არ გსურთ ჩვენგან ელექტრონულ ფოსტაზე შეტყობინების მიღება, შეცვალეთ გამოწერის პარამეტრები (Unsubscribe). თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ ელ. შეტყობინების გამოწერის გაუქმების შემთხვევაში, თქვენ ვერ მიიღებთ შეტყბონინებებს SOLD.GE-ს ისეთი სისტემური/ადმინისტრაციული ცვლილებების შესახებ, როგორიცაა მოხმარების წესების/პირობების ან/და კონფიდენციალურ პოლიტიკაში შესული ცვლილებები. ამასთან ეს შეტყობინებები განაგრძობს თქვენს მიერ SOLD.GE-ს საიტის გამოყენების რეგულირებას და თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ამ ინფორმაციის გაცნობაზე.

 

ნებადართულია თუ არა არასრულწლოვნების მიერ SOLD.GE-ს გამოყენება?

 

SOLD.GE არ მიჰყიდის პროდუქციას არასრულწლოვნებს. ჩვენთან იყიდება საბავშვო პროდუქცია, მაგრამ მათი შეძენა სრულწლოვნების მიერ  არის შესაძლებელი. თუ თქვენ არ შეგისრულდათ 18 წელი, თქვენ ვერ ისარგებლებთ SOLD.GE-ს ვებ-გვერდით, გარდა იმ შემთხვევებისა როდესაც თქვენ ხელთ გაქვთ ერთ-ერთი მშობლის ან მეურვის წერილობით თანხმობა. ჩვენ შეგნებულად არ ვაგროვებთ 13 წლამდე ასაკის ბავშვების შესახებ პირად ინფორმაციას, მათი ერთ-ერთი მშობლის ან მეურვის თანხმობის გარეშე.  სარგებლობთ რა SOLD.GE-თ, თქვენ ადასტურებთ, რომ ხართ სულ მცირე 18 წლის ან ფლობთ მშობლის ან მეურვის ნებართვას ამ საიტით სარგებლობაზე.

 

წესები და პირობები:

 

თუ თქვენ გადაწყვეტთ ეწვიოთ SOLD.GE-ს, თქვენი სეანსი და ნებისმიერი დავა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობასთან დაკავშირებით დარეგულირდება მიმდინარე დებულებით და მოხმარების წესებისა და პირობების მიხედვით, მოქმედ კანონმდებლობაზე დაყრდნობით. თუ გაქვთ რაიმე სახის კითხვა SOLD.GE-ზე კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით, დაგვიკავშირდით დეტალური ინფორმაციით და ჩვენ შევეცდებით დაგეხმაროთ მის გადაწყვეტაში. SOLD.GE იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილება წინამდებარე კონფიდენციალური პოლიტიკის დებულებაში. ამის შესახებ ელექტრონულ ფოსტაზე პერიოდულად გამოგეგზავნებათ შეტყობინებება, მაგრამ აუცილებელია საიტზე ხშირად შემოსვლა და ინფორმაციის პერიოდულად გადახედვა. თუმცა აქვე ვიძლევით პირობას, რომ სამომავლო ცვლილებები არ შეიტანს წინამდებარე დებულებაში ფუნდამენტურ სხვაობას და ჩვენი პოლიტიკა და დაცვის მეთოდები მიმართული იქნება მომხმარებლის უფლებებისა და ინტერესების დაცვაზე.

 

SOLD.GE-ზე რეგისტრაციისას, პირადი მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაციის შეყვანისას, მომხმარებელი მონიშნავს გრაფას, სადაც ის ადასტურებს, რომ მან წაიკითხა და ეთანხმება საიტის წესებსა და პირობებს და წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. ამასთან ის ადასტურებს, რომ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს; ინფორმაციის მოწოდება მოხდა მისი ნება სურვილით და ამისათვის მას გააჩნია კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლება ან/და ნებართვა.

 

 

 

SOLD.GE ადმინისტრაცია

ბოლო განახლება - აპრილი, 2019