წესები და პირობები | SEO | სოლდი

წესები და პირობები | სოლდი

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება SOLD.GE-ზე!

 

SOLD.GE გთავაზობთ სხვადასხვა პროდუქციის ონლაინ შეძენას და მასთან დაკავშირებულ მომსახურეობას. ჩვენი მომსახურებით სარგებლობისას, თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით ამ წესებსა და პირობებს და ვალდებული ხართ განუხრელად დაიცვათ ყველა ქვემოთხსენებული პირობა, რომლითაც რეგულირდება თქვენ მიერ ჩვენი სერვისით სარგებლობა. იმ შემთხვევაში, თუ არ ეთანხმებით წინამდებარე პირობებს, ვალდებული ხართ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოთ ჩვენი საიტით სარგებლობა. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ზოგადი პირობების გარდა კონკრეტული მომსახურების მიღებისას შესაძლოა არსებობდეს განსხვავებული და სპეციფიკური წესები, რომლის შესახებაც თქვენ ინფორმაციას მიიღებთ კონკრეტული მომსახურების მიღების პროცესში. ზოგად პირობებსა და სპეციფიკურ პირობებს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება სპეციფიკურ პირობებს.

 

კონფიდენციალურობა

გაეცანით ჩვენს მიერ დადგენილ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომელიც თავის მხრივ არეგულირებს SOLD.GE-ს სერვისით სარგებლობისას და თქვენს მიერ მითითებული ინფორმაციის უსაფრთხოდ შენახვასა და დაცვას.

 

ელექტრონული კომუნიკაცია

როდესაც თქვენ სარგებლობთ SOLD.GE-თ ან გვიგზავნით ელექტრ. წერილს თქვენი კომპიუტერიდან ან მობილური მოწყობილობიდან, თქვენ ურთიერთობთ ჩვენთან ელექტრონულად. თქვენ თანხმდებით, რომ მიიღებთ ჩვენსგან შეტყობინებას ელექტრონული სახით, მაგ: ელექტრონული წერილი, ტექსტური შეტყობინება, მობილურის push-შეტყობინება ან შეტყობინება და წერილი, რომელიც უშუალოდ საიტზე იქნება განთავსებული. თქვენ შეგიძლიათ შეინახოთ ამ შეტყობინებების ასლები თქვენი აღრიცხვისთვის. თქვენ თანხმდებით იმაზე, რომ ყველა შეტყობინება, რომელსაც ჩვენ გაწვდით ელექტრონული სახით, აკმაყოფილებს ნებისმიერ იურიდიულ მოთხოვნას, რომელიც ამ ტიპის წერილობითი ფორმის შეტყობინებებს უნდა ახასიათებდეს.

 

საავტორო უფლება

მთელი კონტენტი, მათ შორის ტექსტი, გრაფიკა, ლოგოტიპები, ღილაკები, გამოსახულებები, აუდიოკლიპები, ციფრული ატვირთვები, მონაცემთა კომპილაცია და პროგრამული უზრუნველყოფა, წარმოადგენს SOLD.GE-ს საკუთრებას და დაცულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ვებ გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია და შემცველობა დაცულია ინტელექტუალური უფლებებით (მათ შორის საავტორო უფლებები და სავაჭრო ნიშნები). აკრძალულია ამ ვებ-გვერდის შემცველობის უნებართვოდ მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნება, კოპირება, გადაცემა ან შენახვა. აკრძალვა არ ეხება კომპიუტერში შენახვას ან ამობეჭდვას მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვის. ციტირების შემთხვევაში აუცილებელია კანონმდებლობით დადგენლი საავტორო უფლებების დაცვა. დაუშვებელია ვებგვერდზე არსებული სავაჭრო ნიშნების და ლოგოების რეპროდუცირება, გამოქვეყნება ან გავრცელება შესაბამისი წინასწარი ნებართვის გარეშე უფლების მფლობელის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

 

მიმოხილვა, კომენტარები, კომუნიკაცია და სხვა შემცვლელობა

თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ პროდუქტის მიმოხილვა, კომენტარი, გააზიაროთ ფოტო/ვიდეო ან სხვა სახის კონტენტი; გამოაგზავნოთ ელექტრონული ბარათები ან სხვა შეტყობინებები; გამოაგზავნოთ წინადადებები, იდეები, კომენტარები, კითხვები ან სხვა ინფორმაცია, იმ პირობით, რომ კონტენტი არ იქნება უკანონო, შეუსაბამო, მუქარის შემცვლელი, მადისკრედიტირებელი, კონფიდენციალურობის დამრღვევი, ინტელექტუალური უფლებების დამრღვევი ან სხვა გზით მესამე პირებისთვის ზიანის მომტანი, არ შეიცავს პროგრამულ ვირუსს, პოლიტიკურ კამპანიას, კომერციულ წინადადებას, ჯაჭვურ წერილებს, სპამს. თქვენ არ შეგიძლიათ ცრუ ელექტრონული მისამართის გამოყენება, თავის წარმოდგენა სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის მაგივრად და სისტემის შეცდომაში შეყვანა. SOLD.GE იტოვებს უფლებას (მაგრამ არა ვალდებულებას) წაშალოს და დაარედაქტოროს მსგავსი ტიპის კონტენტი.

თუ თქვენ ათავსებთ ან გზავნით კონტენტს, თქვენ წარმოუდგენთ SOLD.GE-ს უფასო, უვადო, სრულად სუბლიცენზირებულ უფლებას გამოიყენოს, შეცვალოს, გამოაქვეყნოს, შეასრულოს, გადათარგმნოს, გადააკოპიროს ასეთი კონტენტი ყველგან, მასიური ინფორმაციის ნებისმიერ არხზე. ამასთან, თქვენ აძლევთ SOLD.GE-ს უფლებას მიუთითოს თქვენი სახელი და იძლევით გარანტიას რომ გაგაჩნიათ ყველა უფლება წარმოდგენილ კონტენტზე; კონტენტის შემადგენლობა არის ზუსტი და უტყუარი; რომ მისი გამოყენება არ არღვევს ამ პოლიტიკას და არ აყენებს ზიანს არცერთ ფიზიკურ და იურიდულ პირს; რომ თქვენ აუნაზღაურებთ SOLD.GE-ს ყველა პრეტენზიას, რომელიც წარმოდგენილ კონტენტთან იქნება დაკავშირებული.  SOLD.GE-ს აქვს უფლება, მაგრამ არა ვალდებულება, აკონტროლოს და არედაქტიროს ნებისმიერი ტიპის კონტენტი საიტზე, ამასთან არ არის პასუხისმგებელი იმ კონტენტზე, რომელიც ატვირთული იქნება თქვენს ან ნებისმიერი მესამე პირის მიერ.

 

საჩივარი ინტელექტუალურ საკუთრებაზე

SOLD.GE პატივს სცემს სხვათა ინტელექტუალურ საკუთრებას. თუ თვლით, რომ თქვენი ინტელექტუალური უფლება ირღვევა, მოგვწერეთ ყველა დეტალი ელექტრონულ ფოსტაზე [email protected]

 

პროდუქციის აღწერა

SOLD.GE ცდილობს ინფორმაცია პროდუქციის შესახებ იყოს მაქსიმალურად ზუსტი. თუმცა SOLD.Ge გარანტიას ვერ იძლევა, რომ პროდუქტის აღწერა ან სხვა შემადგენელი ინფორმაცია არის ზუსტი, სრული, სანდო, აქტუალური და უშეცდომო. თუ პროდუქტი, რომელსაც გთავაზობთ SOLD.GE არ შეესაბამება მითითებულ აღწერას, თქვენ შეგიძლიათ დააბრუნოთ პროდუქტი, რომელიც იქნება უხმარ მდგომარეობაში.


 

გარანტია და მომსახურება

გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ საგარანტიო საბუთი და ექსპლუატაციის ინსტრუქცია!

ჩვენთან შეძენილ ყველა პროდუქტზე მოქმედებს მწარმოებლის ოფიციალური გარანტია. საგარანტიო მომსახურება ჩვენს მიერ გაცემულ საგარანტიო ტალონიც საფუძველზე მოქმედებს, რომელიც არ უნდა იყოს დაზიანებული.

საგარანტიო პირობები უქმდება, თუ:

 • ამოიწურა საგარანტიო ვადა;

 • საგარანტიო საბუთის არ წარდგენის, დაზიანების, არაზუსტი ან შესწორებული ტექსტის, გაყიდვის თარიღის, გამყიდველის ბეჭდის და ხელმოწერის არარსებობის შემთხვევაში;

 • მოწყობილობა გამოიყენებოდა არადანიშნულებისამებრ;

 • დარღვეულია მონტაჟის/მომსახურების წესები და არ შეესაბამება ინსტრუქციით გათვალისწინებულ ექსპლუატაციის პირობებს;

 • მოწყობილობაზე არასაგარანტიო რემონტის კვალი აღინიშნება (ნივთის თვითნებურად ან არაოფიციალურ წარმომადგენლებთან შეკეთება);

 • დაზიანება გამოწვეულია გარეგნული/ვიზუალური ცვლილებით, მოწყობილობის სქემის ან პროგრამული უზრუნველყოფის შეცვლით;

 • მოწყობილობის სერიული ნომერი წაშლილია ან შეცვლილი;

 • დაზიანებული, წაშლილი ან დაკარგულია მოწყობილობის სერიული ნომერი, პლომბი, საფიმო ნიშანი;

 • მოწყობილობას აღენიშნება: ვიზუალური, მექანიკური, ელექტრო ან თერმული დაზიანება;

 • მოწყობილობა არ იყო გამოყენებული დანიშნულებისამებრ, სათანადოდ ტრანსპორტირებული, დამონტაჟებული და გამოყენებული მომხმარებლის მიერ;

 • დარღვეული იყო მოწყობილობის ექსპლუატაციისა და შენახვის წესები

 

ნივთის შეცვლის და დაბრუნების პირობები

 1. მყიდველს შესაძლებლობა აქვს რეალიზაციიდან 7 დღის განმავლობაში გამოცვალოს ან დააბრუნოს შეძენილი პროდუქცია, იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ვიზუალური (გასაყიდი) სახე, სრულადაა წარმოდგენილი კომპლექტაცია და არ არის ნამყოფი ექსპლუატაციაში.

 2. თუ პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი რეალიზაციიდან 7 დღის განმავლობაში, შესაძლებელია მისი გამოცვლა ან დაბრუნება, მომხმარებლის სურვილისამებრ.

 3. წუნდებულ პროდუქტზე დიაგნოზის დასმა უნდა მოხდეს არა უგვიანეს 3 დღისა.

 4. თუ წუნდებულ პროდუქტზე, რომელიც ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას, გარანტიის გამცემი (მწარმოებელი) ვერ ახერხებს სერვის პროვაიდერის სათანადო დეტალებით უზრუნველყოფას 30 დღის განმავლობაში, პროდუქტი იცვლება.

 

მონტაჟი და გამართვა

მოწყობილობის მონტაჟი და გამართვა შესაძლებელია მოხდეს მომხმარებლის ან შესაბამისი სპეციალისტის მიერ, დოკუმენტაციაში აღწერილი ინსტრუქციის მიხედვით. თუ ინსტრუქციაში მითითებულია, რომ მონტაჟი შესრულებული უნდა იყოს სპეციალისტის მიერ, აუცილებელია მიმართოთ შესაბამისი პროფილის სპეციალისტს. მონტაჟზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სამუშაოს შემსრულებელს. მოწყობილობის გამართული მუშაობისათვის და უფასო საგარანტიო მომსახურების მიღებისათვის მნიშვნელოვანი, რომ მონტაჟი განხორციელდეს ინსტრუქციაში მითითებული წესების დაცვით.

 

ნივთის მიწოდება

მიწოდებასთან დაკავშირებული სრული ინფორმაციის მისაღებად მიჰყევით ბმულს - მიწოდების ინფორმაცია