კონფიდენციალურობის პოლიტიკა | SEO | სოლდი

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა | სოლდი

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 

SOLD.GE აცნობიერებს, რომ თქვენ დაინტერესებული ხართ თქვენს მიერ მითითებული ინფორმაციის დაცვისა და შენახვის უსაფრთხოებაში და ვაფასებთ თქვენს ნდობას ჩვენს კეთილსინდისიერებასა და გონივრულობაში. ეს დებულება აღწერს თქვენი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და მოიცავს მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელთა გაცნობა აუცილებელია სერვისით სარგებლობამდე. SOLD.GE-ს საიტის გამოყენებისას, თქვენ თანხმდებით წესებს, რომლებიც ამ დებულებით არის განსაზღვრული.


 

რა ტიპის პირად ინფორმაციას აგროვებს SOLD.GE?

 

ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ მომხმარებლებისგან, გვეხმარება პერსონალურ ანალიზში და SOLD.GE-ს მუშაობის მუდმივ გაუმჯობესებაში. აი რა ტიპის ინფორმაციას ვაგროვებთ ჩვენ:

  • ინფორმაცია, რომელსაც გვაწვდით თქვენ: ჩვენ ვიღებთ და ვაგროვებთ ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც თქვენ ჩვენ ვებ-საიტზე შეგყავთ ან გვაწვდით სხვა ნებისმიერი საშუალებით. თქვენ შეგიძლიათ არ წარმოადგინოთ გარკვეული ინფორმაცია, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ ვერ შეძლებთ ჩვენი სერვისის სრულად გამოყენებას. ჩვენ ვიყენებთ თქვენს მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას ისეთი მიზნებისთვის, როგორიცაა რეაგირება თქვენს მოთხოვნებზე, მომავალი საყიდლების შედგენა, მაღაზიის გაუმჯობესება და თქვენთან კომუნიკაცია.

  • ავტომატური ინფორმაცია: ჩვენ ვიღებთ და ვინახავთ განსაზღვრული ტიპის ინფორმაციას, როდესაც თქვენ ურთიერთმოქმედებთ ჩვენ სერვისთან. მაგალითად, როგორც სხვა მრავალი ვებ-საიტი, ჩვენ ვიყენებთ "cookies" და ვიღებთ გარკვეული ტიპის ინფორმაციას, როდესაც თქვენი ვებ-ბრაუზერი მიმართავს SOLD.GE-ს ან სარეკლამო განცხადებებს და სხვა კონტენტს, რომელიც ემსახურება SOLD.GE-ს გარე საიტებზე.

 

აწვდის თუ არა SOLD.GE თქვენს შესახებ ინფორმაციას სხვა პირებს?

 

ჩვენი მომხმარებლების შესახებ ინფორმაცია ჩვენი ბიზნესის ნაწილია და ჩვენ არ ვაპირებთ მისი სხვისთვის გაყიდვას ან/და გადაცემას. ინფორმაციის გაზიარება ხდება მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

  • უშუალოდ დაკავშირებულ კომპანიებთან/სერვისებთან, რომლებიც SOLD.GE-სთან ერთად ახორციელებენ მომსახურებას და ჰქმნიან ერთიან პროდუქტს (მაგალითად, საკურიერო მომსახურება, ფოსტა, საბანკო დაწესებულებები). მითითებულ კომპანიებს/პროვაიდერებს გადაეცემათ ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელი იქნება მათ მიერ მომსახურების გასაწევად, მაგრამ არა სხვა მიზნების განსახორციელებლად. ამასთან, ზემოთ დასახელებული სუბიექტები იზიარებენ SOLD.Ge-ს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და ატარებენ იმავე ტიპის ზომებს ინფორმაციის დასაცავად, ოღონდ მათ მიერ დადგენილი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ფარგლებში.

  • ბიზნესის გადაცემისას. გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი ბიზნესის განვითარებას და დახვეწას, ჩვენ შესაძლებელია ვიყიდოთ ან გავყიდოთ ბიზნეს ერთეულები ან შვილობილი კომპანიები. ასეთი ტიპის ტრანზაქციებისას, ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ როგორც წესი, წარმოადგენს ერთ-ერთ აუცილებელ გადასაცემ ბიზნეს-აქტივს, მიუხედავად ამისა, პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციაზე მაინც გავრცელდება წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

  • თქვენი ან სხვების უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ გავცემთ თქვენს პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას იმ შემთხვევებში, როდესაც ამას მოითხოვს კანონმდებლობა; როდესაც ამას მოითხოვს ვებ-გვერდით სარგებლობის პირობების ან სხვა ხელშეკრულების დაცვა; როდესაც აუცილებლია SOLD.GE-ს, მომხმარებლების და სხვათა უფლების, საკუთრების და უსაფრთხოების დაცვა. ეს გულისხმობს ინფორმაციის გაცვლას სხვა კომპანიებთან ან ორგანიზაციებთან თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად და საკრედიტო რისკების შესამცირებლად. ბუნებრივია, ეს არ გულისხმობს გაყიდვას, გაქირავებას ან მომხმარებლის პირადი ხასიათის ინფორმაციის სხვაგვარ გასაჯაროებას კომერციული მიზნების მისაღწევად, რაც ეწინააღმდეგება წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

 

როგორ ხდება თქვენი ინფორმაციის დაცვა?

 

ჩვენ ზედმიწევნით ვუფრთხილდებით თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოების საკითხს და რეგულარულად ვატარებთ სამუშაობებს ამ ინფორმაციის დასაცავად.  თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ჩვენს ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია მხოლოდ თქვენი პაროლისა და ელექტრონული ფოსტის მისამართის შეყვანის შემთხვევაში. ეს პაროლი ყველასთვის დაშიფრულია. ჩვენ გირჩევთ, რომ არავის გაანდოთ თქვენი პაროლი. ამასთან არ დაგავიწყდეთ გამოხვიდეთ სისტემიდან, როდესაც ადგილი აქვს არასანქირებულ სესიას საერთო (საზიარო) კომპიუტერიდან. თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ინახება დაცულ სერვერზე, რომელზეც მხოლოდ შესაბამის პერსონალსა და კონტრაქტორებს მიუწვდებათ ხელი. ამასთან, ჩვენ არ გვაქვს რაიმე ინფორმაცია თქვენს საკრედიტო ბარათთან დაკავშირებით და ჩვენთვის იგი ხელმიუწვდომელია, რადგანაც თქვენი საკრედიტო ბარათი ჩვენი პარტნიორი ბანკის კონტროლის სფეროს განეკუთვნება.

 

რა არჩევანი გაქვთ თქვენ?

 

როგორც ზემოთ იქნა ნახსენები, თქვენ ყოველთვის გაქვთ შესაძლებლობა უარი თქვათ ინფორმაციის წარმოდგენაზე, მაშინაც კი როცა ის აუცილებელია ყიდვის განსახორციელებლად ან SOLD.GE-ს სხვა ფუნქციების გამოსაყენებლად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ ან განაახლოთ ინფორმაცია, რომელიც აქამდე იყო შეყვანილი.

თუ არ გსურთ ჩვენგან ელექტრონულ ფოსტაზე შეტყობინების მიღება, შეცვალეთ გამოწერის პარამეტრები (Unsubscribe). თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ ელ. შეტყობინების გამოწერის გაუქმების შემთხვევაში, თქვენ ვერ მიიღებთ შეტყბონინებებს SOLD.GE-ს ისეთი სისტემური/ადმინისტრაციული ცვლილებების შესახებ, როგორიცაა მოხმარების წესების/პირობების ან/და კონფიდენციალურ პოლიტიკაში შესული ცვლილებები. ამასთან ეს შეტყობინებები განაგრძობს თქვენს მიერ SOLD.GE-ს საიტის გამოყენების რეგულირებას და თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ამ ინფორმაციის გაცნობაზე.

 

ნებადართულია თუ არა არასრულწლოვნების მიერ SOLD.GE-ს გამოყენება?

 

SOLD.GE არ მიჰყიდის პროდუქციას არასრულწლოვნებს. ჩვენთან იყიდება საბავშვო პროდუქცია, მაგრამ მათი შეძენა სრულწლოვნების მიერ  არის შესაძლებელი. თუ თქვენ არ შეგისრულდათ 18 წელი, თქვენ ვერ ისარგებლებთ SOLD.GE-ს ვებ-გვერდით, გარდა იმ შემთხვევებისა როდესაც თქვენ ხელთ გაქვთ ერთ-ერთი მშობლის ან მეურვის წერილობით თანხმობა. ჩვენ შეგნებულად არ ვაგროვებთ 13 წლამდე ასაკის ბავშვების შესახებ პირად ინფორმაციას, მათი ერთ-ერთი მშობლის ან მეურვის თანხმობის გარეშე.  სარგებლობთ რა SOLD.GE-თ, თქვენ ადასტურებთ, რომ ხართ სულ მცირე 18 წლის ან ფლობთ მშობლის ან მეურვის ნებართვას ამ საიტით სარგებლობაზე.

 

წესები და პირობები:

 

თუ თქვენ გადაწყვეტთ ეწვიოთ SOLD.GE-ს, თქვენი სეანსი და ნებისმიერი დავა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობასთან დაკავშირებით დარეგულირდება მიმდინარე დებულებით და მოხმარების წესებისა და პირობების მიხედვით, მოქმედ კანონმდებლობაზე დაყრდნობით. თუ გაქვთ რაიმე სახის კითხვა SOLD.GE-ზე კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით, დაგვიკავშირდით დეტალური ინფორმაციით და ჩვენ შევეცდებით დაგეხმაროთ მის გადაწყვეტაში. SOLD.GE იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილება წინამდებარე კონფიდენციალური პოლიტიკის დებულებაში. ამის შესახებ ელექტრონულ ფოსტაზე პერიოდულად გამოგეგზავნებათ შეტყობინებება, მაგრამ აუცილებელია საიტზე ხშირად შემოსვლა და ინფორმაციის პერიოდულად გადახედვა. თუმცა აქვე ვიძლევით პირობას, რომ სამომავლო ცვლილებები არ შეიტანს წინამდებარე დებულებაში ფუნდამენტურ სხვაობას და ჩვენი პოლიტიკა და დაცვის მეთოდები მიმართული იქნება მომხმარებლის უფლებებისა და ინტერესების დაცვაზე.

 

SOLD.GE-ზე რეგისტრაციისას, პირადი მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაციის შეყვანისას, მომხმარებელი მონიშნავს გრაფას, სადაც ის ადასტურებს, რომ მან წაიკითხა და ეთანხმება საიტის წესებსა და პირობებს და წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. ამასთან ის ადასტურებს, რომ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს; ინფორმაციის მოწოდება მოხდა მისი ნება სურვილით და ამისათვის მას გააჩნია კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლება ან/და ნებართვა.

 

 

 

SOLD.GE ადმინისტრაცია

ბოლო განახლება - აპრილი, 2019